Кайтарым чалууга тапшырык берүү


Бишкектеги металл конструкциялар

Бардыгына көптөн бери белгилүү болгондой, металл дарбазалар жана калиткалар бир гана тосмонун гана функциясын аткарбастан, бул үйдө жашагандардын “визиттик карточкасы” болуп саналат. Жана ар бири өзүнүн турак жайына кирүүчү жерди коопсуз жана жакшы корголгон гана эмес, жагымдуу да кылгысы келет.

Бишкектеги дарбазалар, Бишкек металл конструкциялары, Бишкек бастырмалар

Металл дарбазалар төмөнкү
курамдардан турат:

  • Каркас профилдик түтүк 40х40х1,5 мм
  • Мамылар 100*100*3 мм баштап профилдик же тегерек түтүк
  • Зашивка 0,9 мм ден баштап муздак тапталган
  • Чык этме тээк дарбазадагы илмек кулпу үчүн илмектери менен
  • Россиялык өндүрүштүн калиткасындагы кулпу
Стоимость: от 5 000сом за 1 м

Так баасын
билүү үчүн акысыз
ченөөгө тапшырык бергиле

Сиздин маалыматтарды көргөзгүлө жана сизге кыска мөөнөттө чалабыз


Же бизге түз чалыңыз: +996 (552) 20-40-20, +996 (706) 20-40-20